Schadevrije jaren en de BM-tabel. Hoe zit het precies?

Heeft u een autoverzekering? Dan bouwt u schadevrije jaren op zolang u geen schade claimt. Elk jaar dat u geen schade claimt, levert u 1 schadevrije jaar op. En hoe meer schadevrije jaren u hebt opgebouwd, des te hoger is uw premiekorting. Schadevrije jaren bepalen uw positie op de bonus-malus ladder.

De BM-tabel bepaalt uw BM-korting en dus uw maandpremie. Wie schadevrije jaren opbouwt beklimt de bonus-malus ladder en krijgt een steeds hogere premiekorting. De systematiek van de BM-tabel is bij de meeste verzekeraars min of meer gelijk. Heeft u schade gemaakt en deze geclaimd? Dan daalt u op de BM-schaal, ontvangt u minder korting, en betaalt u dus een hogere maandelijkse premie. Eénmaal per jaar wordt de premie aangepast op basis van de dan geldende BM-trede. Bij HEMA kan de klant altijd in zijn online polismap inzien wat zijn aantal schadevrije jaren is en op welke BM-trede hij ingeschaald is.

De no-claim-korting kan oplopen tot 80% bij HEMA. De BM-tabel bestaat uit 20 treden. Stel u staat op trede 10. Dan heeft u een BM-korting van 60% en betaalt u dus maandelijks 40% van de basispremie. Maakt u dat jaar één keer schade, dan zakt u op de BM-ladder naar trede 6 en betaalt u het volgende jaar 60% van de basispremie. Het zakken op de BM-ladder is gebaseerd op het aantal schades dat u maakt in één verzekeringsjaar en is niet afhankelijk van de hoogte van de verzekeringsclaim.

Claimt u geen schade dan stijgt u jaarlijks één trede op de BM-ladder. Hoe langer u schadevrij rijdt, hoe minder premie u dus betaalt. Trede 20 is de hoogste trede. Meer dan 80% BM-korting is niet mogelijk. Schadevrije jaren blijven wel stijgen. Maakt u een kleine schade dan kan het financieel gezien voor u handiger zijn om deze niet te claimen, omdat het schadebedrag dat u claimt niet opweegt tegen de stijging in premie het volgende jaar. Is de schade niet uw schuld? Als HEMA uw schade kan verhalen op de wederpartij dan daalt u niet op de BM-ladder.

Is de BM-tabel hetzelfde als het aantal schadevrije jaren?

Nee. Waar het aantal schadevrije jaren inzicht geeft in hoeveel jaar u zonder schade rijdt, geeft uw positie op de bonusmalusschaal de hoogte van uw korting aan. Voorbeeld: U bent tussen de 25 en 29 jaar oud en u heeft geen schadevrije jaren. Dan wordt u automatisch in trede 6 van de bonusmalustabel ingedeeld. Heeft u al een aantal schadevrije jaren opgebouwd? Dan plaatsen wij u hoger op de bonusmalusladder.

De no-claimbeschermer

Veel mensen hebben een no-claimbeschermer. Met deze no-claimbeschermer behoudt de verzekerde bij één schadeclaim binnen één verzekeringsjaar de no-claimkorting op de premie. Omdat u op dezelfde trede van de bonus-malus-ladder blijft, lijkt het alsof u niet terugvalt in schadevrije jaren.

Als u uw verzekering opzegt dan krijgt u automatisch bericht hoeveel schadevrije jaren wij door hebben gegeven aan Roy Data. Uw nieuwe autoverzekeraar checkt in de centrale database Roy Data of het door u opgegeven aantal schadevrije jaren correct is. Zodra u een autoverzekering beëindigt, zijn uw schadevrije jaren nog 1 jaar geldig. Als u binnen dat jaar geen nieuwe autoverzekering afsluit, dan komen uw schadevrije jaren te vervallen.

Trede bonusmalus­schaal Bonus percentage premie auto­verzekering Premie percentage auto­verzekering
Trede 20 80% 20%
Trede 19 79% 21%
Trede 18 78% 22%
Trede 17 77% 23%
Trede 16 76% 24%
Trede 15 75% 25%
Trede 14 70% 30%
Trede 13 67,5% 32,5%
Trede 12 65% 35%
Trede 11 62,5% 37,5%
Trede 10 60% 40%
Trede 9 55% 45%
Trede 8 50% 50%
Trede 7 45% 55%
Trede 6 40% 60%
Trede 5 30% 70%
Trede 4 20% 80%
Trede 3 10% 90%
Trede 2 0% 100%
Trede 1 -25% 125%