caravanverzekering

eigen risico

Schade aan jouw caravan is al vervelend genoeg. Bij de caravanverzekering van HEMA heb je daarom een laag eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.