dierenverzekering

dekking dierverzekering

Wordt jouw huisdier ziek of krijgt het een ongeluk in Nederland? Dan vergoeden we de kosten die hieronder staan. We vergoeden deze kosten alleen als de behandeling medisch nodig is, vaak wordt toegepast en als een dierenarts of een dierenarts-specialist de zorg heeft verleend.

Wij vergoeden de kosten die hieronder staan tot het vermelde maximum:

 • De kosten van een identificatiechip en het plaatsen van de chip tot maximaal € 60,-.
 • Het standaardconsult van een dierenarts tot maximaal € 50,- per keer.
 • Het standaardconsult van een dierenarts-specialist/Faculteit Diergeneeskunde tot maximaal € 75,- per keer.
 • Het gebruik van een dierenambulance direct na het ongeval tot maximaal € 150,- per keer.
 • De kosten voor CT/ MRI-scan en lasertherapie/ laser-reflextherapie inclusief alle bijkomende kosten voor 50%.
 • De kosten voor een advertentie bij vermissing tot een maximum van € 250,-.
 • De kosten als jouw huisdier ziek wordt door een (landelijke) epidemie tot een maximum van € 125,-. Dreigt er een epidemie? Dan vergoeden wij de kosten tot dit maximum. Wij vergoeden de kosten alsnog, zodra wij definitief weten dat er daadwerkelijk geen sprake is van een epidemie.

Wij vergoeden de kosten die gemaakt moeten worden om vast te stellen aan welke ziekte of aandoening jouw huisdier lijdt, of welk letsel is ontstaan na een ongeval. Ook de kosten die nodig zijn om de noodzakelijke behandeling uit te voeren worden vergoed. Wij bedoelen dan:

 • Het maken en interpreteren van röntgenfoto’s, echografisch onderzoek, een ECG (hartfilmpje) en het meten van de bloeddruk.
 • Het toepassen van endoscopisch onderzoek.
 • Laboratoriumonderzoeken zoals microbiologisch, hematologisch, urine, ontlasting, weefselvocht en weefselonderzoek. Indien er een sedatie (rustgevende prik) of narcose noodzakelijk is om deze onderzoeken te kunnen uitvoeren vergoeden we dit ook.
 • De kosten die gemaakt moeten worden om een dier te opereren met de daarbij behorende sedatie, narcose en bewakingskosten.
 • Opname en verpleging in een dierenkliniek/ dierenziekenhuis voor maximaal 7 dagen. Dit inclusief dwang- en sondevoeding.
 • De kosten van medicijnen die in Nederland geregistreerd zijn voor dieren. We vergoeden ook medicijnen waarvan nog niet bekend is of ze veilig zijn voor dieren. We vergoeden ook medicijnen die eigenlijk voor mensen bedoeld zijn, ook als de apotheek die speciaal voor jouw huisdier maakt. Dit doen we alleen als dat volgens de diergeneesmiddelenwet mag.
 • De kosten van materialen die nodig zijn om jouw huisdier na een ongeluk te behandelen, zoals verbanden, spalken en botimplantaten.
 • De kosten van behandelingen die medisch noodzakelijk zijn door ziekte aan de voortplantingsorganen van jouw huisdier. Je dient dan wel een verklaring van jouw dierenarts daarbij te overleggen.
 • De kosten van homeopathie en homeopathische geneesmiddelen voor dieren. Maar dit geldt alleen als een dierenarts dit voorschrijft. De dierenarts moet staan op onze lijst van erkende homeopathische dierenartsen. Je kunt deze lijst vinden op www.scwd.nl.
 • De kosten als de dierenarts jouw huisdier laat inslapen en het laten ophalen van jouw overleden huisdier via de dierenarts. Daar hoort een begrafenis of crematie niet bij.

dertig dagen wachttijd

Het is goed om van tevoren rekening te houden met de wachttijd. De eerste 30 dagen na het afsluiten van de dierenverzekering is jouw hond of kat nog niet verzekerd. De dekking gaat dus pas na 30 dagen in. De eerste 30 dagen ben je wel verzekerd voor het chippen van jouw huisdier (inclusief het consult) en als jouw hond of kat medische zorg nodig heeft na een ongeval.

opzeggen van jouw dierenverzekering

Als jouw huisdier komt te overlijden of wordt vermist, kun je de dierenverzekering van HEMA natuurlijk dezelfde dag nog opzeggen. Alle verzekeringen van HEMA zijn dagelijks opzegbaar. Teveel betaalde premie wordt teruggestort.

uitsluitingen

Wat valt niet onder de basisdekking:

 • niet geregistreerde diergeneesmiddelen waaronder voedingssupplementen
 • dieetvoeding
 • cosmetische ingrepen
 • alle aandoeningen aan heup en ellebogen bij de hond, ongeacht de oorzaak
 • alle bestaande en niet verborgen (erfelijke) gebreken of klachten
 • alle alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur, Bach therapie, bloesemtherapie, etc.

Let op: op het moment dat je een dierenverzekering afsluit moet jouw huisdier volledig klachtenvrij (volledig gezond) en vrij van gebreken zijn. Ook mag jouw huisdier 6 maanden voorafgaand aan het afsluiten van de dierenverzekering niet onder behandeling zijn geweest van een dierenarts of behandelt met medicijnen. Vaccinaties en preventieve zorg vallen hier niet onder. Als jouw huisdier hier niet aan voldoet, dan is er geen dekking en ontvang je dus geen vergoeding van ons.

jouw voordeel bij HEMA

 • uitgebreide dekking
 • geen verhoogde premie voor rasdieren
 • dagelijks opzegbaar

overstaphulp

Wil je overstappen naar de dierenverzekering van HEMA? Klik dan hier om gebruik te maken van onze overstaphulp.

ga naar de overstaphulp