Eigen risico bij zorgverzekering

Eigen risico, het blijft een lastig punt. Wat valt wel onder het eigen risico en wat niet? Voor 2017 blijft het eigen risico in ieder geval hetzelfde, namelijk 385,- euro. Alle ins en outs van het eigen risico vind je hier.

Invoering eigen risico

Waarom is het eigen risico eigenlijk ingevoerd? De invoering van het eigen risico heeft twee doelen. Aan de ene kant bevordert het het kostenbewust zijn, zodat er goed wordt nagedacht een bezoek aan een arts en aan de andere kant houdt het de solidariteit tussen zieke en gezonde Nederlanders in stand.

Maar wat valt er nu precies onder dat eigen risico en wat niet?

Veel mensen zijn huiverig om naar de huisarts te gaan, omdat ervan uit wordt gegaan dat het eigen risico dan wordt verbruikt. Echter de behandelingen, consulten van je huisarts en visites aan de huisarts vallen nooit onder het eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar betalen zelfs nooit eigen risico.

Ook voor onderstaande zorg betaal je in 2017 geen eigen risico:

 • Verpleging en verzorging;
 • Verloskundige zorg en kraamzorg:
  • Kraamzorg
  • Echografie voorgeschreven door huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
  • Ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties bij de zwangerschap.
 • Verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige:
  • Medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
  • Gebruik van de verloskamer;
  • Ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis.
 • Hulpmiddelen in bruikleen;
 • Donorschap:
  • Nacontroles van de donor, na een orgaandonatie;
  • Vervoer van de donor bij transplantatie;
  • Nacontroles van de donor bij transplantatie.

Wil je meer over het eigen risico weten? Ga dan naar https://zorgverzekeringhema.nl/eigen-risico