Gerechtshof ook positief over HEMA notarisservice

In het hoger beroep van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) tegen HEMA notarisservice komt het hof tot het oordeel dat de notarisservice van HEMA technisch, juridisch en inhoudelijk niet in strijd is met de voor deelnemende notarissen geldende wet- en regelgeving.

De KNB had hoger beroep aangetekend tegen de eerdere beslissing (2 oktober 2014) van de kamer met als voornaamste klachten dat de bij HEMA aangesloten notarissen tekort zouden schieten op het gebied van regie, zorgplicht en geheimhouding en dat de tarieven (125 euro per akte) te laag zouden zijn. Al deze klachten zijn dus niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. Bovendien oordeelt het hof nu dat de geheimhouding van gegevens van cliënten altijd voldoende gewaarborgd is geweest en vernietigt daarmee dus de eerdere beslissing van de kamer.

transparant en flexibel

De HEMA notarisservice is een online dienst van HEMA. Consumenten stellen op de website van HEMA zelf een conceptakte op voor een samenlevingscontract en/of testament. Het controleren door de notaris en het uiteindelijk passeren van de definitieve akte gebeurt bij de notaris op kantoor. Hiermee is de zorgplicht van de notaris gewaarborgd. Jean-Paul Bolhaar, woordvoerder van de deelnemende notariskantoren: “ik zie deze service als de toekomst. Het combineert de vraag van de moderne consument naar een efficiënt product met de kennis en jarenlange ervaring van kwaliteitsnotarissen. Het afsluiten van een testament moet een heldere en begrijpelijke zaak zijn. Op ons eigen kantoor is het aantal gepasseerde aktes ruim verdubbeld sinds de lancering van de service. We hebben hiermee een nieuwe doelgroep weten te bereiken. Veel nieuwe klanten geven aan blij te zijn met de begrijpelijke aktes”.

HEMA notarisservice

HEMA notarisservice biedt consumenten op een transparante, begrijpelijke en toegankelijke manier een samenlevingscontract of testament aan. De consument maakt de notariële conceptakte zelf aan, maar staat er niet alleen voor. De conceptakte wordt na het opstellen automatisch naar één van de deelnemende notariskantoren gestuurd en de notaris neemt telefonisch contact met hem op. Op basis van een aantal vragen stelt de notaris vast of de akte goed opgesteld is of dat de consument toch een advies op maat moet krijgen. De notaris controleert zowel telefonisch als in een gesprek bij hem op kantoor of de akte aansluit bij de situatie en wensen van de consument, of dat de consument toch een advies op maat moet krijgen. Met de notarisservice regelt de consument online zelf zijn samenlevingscontract of testament. Dat kost standaard 125 euro per akte.

Klik hier voor meer informatie over de notarisservice van HEMA.