Waarom een testament?

Waarom heb ik een testament nodig? De voornaamste reden is: als u geen testament laat maken, dan laat u de verdeling van uw erfenis en nalatenschap volledig over aan de wet. U bepaalt dan niet zelf wat naar wie toe gaat, dat doet de wet voor u. Volgens de wet erven uw partner en uw kinderen. Zijn die er niet? Dan erven de ouders, broers en zussen. Als u dus niet getrouwd bent of geregistreerd als partner dan is uw partner geen erfgenaam en ontvangt die dus niks als u komt te overlijden! Als u dat wel wilt, dan heeft u een testament nodig.

Wat regel je in een testament van HEMA:

  • Je benoemt je partner tot erfgenaam. Je regelt daarmee dat je partner de beschikking krijgt over alle spullen. Kinderen krijgen pas iets als jullie er beiden niet meer zijn.
  • Wie gaat de opvoeding van je minderjarige kinderen op zich nemen als jullie er niet meer zijn? Als je niet vastlegt wie de voogdij van je kinderen krijgt, neemt de rechter hierover een beslissing.
  • In het testament regel je dat je erfgenamen jouw erfenis nooit met iemand hoeven te delen.
  • Als je vlak na elkaar komt te overlijden (bijvoorbeeld bij een ongeluk waarbij de hele familie betrokken is) dan regelt het testament dat de erfenis niet naar de familie gaat van degene die het laatst is overleden, maar wordt het ½ ½ verdeeld over de families van jullie beiden.