De Zorgverzekering 2015; wat wijzigt er?

Ook in 2015 veranderen er weer een aantal zaken rondom de zorgverzekering. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte op Prinsjesdag bekend dat het eigen risico gaat omhoog naar €375,-.
Inhoudelijk wordt het basispakket flink uitgebreid. Een deel van de zorg die nu nog onder de AWBZ valt, gaat in 2015 onder de zorgverzekeringswet vallen.

Vanaf 1 januari 2015 is de ondersteuning die mensen thuis nodig hebben een taak van de gemeente. Voorbeelden zijn begeleiding en dagbesteding. Ook dyslexiezorg wordt straks door de gemeente geregeld. De zorgverzekeraar regelt bijvoorbeeld de verpleging en verzorging thuis en de zorg voor zintuigelijk gehandicapten. Mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld mensen in een zorginstelling of mensen met vergevorderde dementie of met een ernstige beperking of een ernstige psychische stoornis blijven via het zorgkantoor hun zorg ontvangen. Voor iedereen is er straks maatwerk. Hiermee wil de overheid dat de zorg en ondersteuning goed aansluit op wat mensen nodig hebben.

Verpleging en verzorging aan huis

Op dit moment vallen verpleging en verzorging aan huis onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf januari 2015 valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt deze zorg opgenomen in de Basisverzekering. Voorwaarde is dat cliënten geneeskundige zorg nodig hebben of als de kans groot is dat zij deze zorg in de toekomst nodig hebben. Dit betekent dat hun gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. Het gaat hierbij vooral om kwetsbare ouderen.

Grotere rol voor wijkverpleging

De wijkverpleging krijgt in de nieuwe wetsvoorstellen een belangrijkere rol bij de langdurige zorg. Vanaf 2015 bekijkt de wijkverpleegkundige samen met cliënten wat die aan verpleging en verzorging nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige co√∂rdineert de zorg rondom de cliënt. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Psychische zorg voor kinderen

De gemeente wordt ook verantwoordelijk voor de psychologische en maatschappelijk zorg voor kinderen tot 18 jaar. Dit betekent dat kinder- en jeugdpsychiatrie en dyslexie verdwijnen uit het basispakket.

Voorwaardelijke toelating nieuwe medicijnen en behandelingen

Elk jaar laat het Ministerie een aantal nieuwe, innovatieve behandelingen en medicijnen toe tot het basispakket als een soort van proef. Op deze manier kunnen de behandelingen en middelen hun effectiviteit bewijzen.

Kortingskaart van HEMA

Ook volgend jaar biedt HEMA voor zorgverzekerden weer een kortingspas waarmee je 10% korting krijgt op bijna alles van HEMA. Nieuw komend jaar is het aanbod voor kinderen die verzekerd zijn voor zorg bij HEMA. Zij kunnen namelijk een jaar lang gratis naar Walibi en het Dolfinarium op vertoon van hun zorgpas en begeleidt door 1 betalende volwassene.


Mocht je meer willen weten over de wijzigingen binnen de zorgverzekering, wij hebben alles nog even helder voor je op een rijtje gezet. Kijk hiervoor op onze website.