klantenservice

heb je een klacht?

Heb je een klacht over de schadeverzekering van HEMA? Dat is héél vervelend. Vul het klachtenformulier in en wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen.

contactgegevens
klacht
  • {{ melding.boodschap_inhoud }}

klacht indienen over je HEMA schadeverzekering

Ben je niet tevreden? Bijvoorbeeld de manier waarop je bent geholpen of een beslissing die we hebben genomen. En komen we daar samen niet uit? Of vind je dat er iets beter kan? Dan kun je dat aan onze klachtenman doorgeven. De klachtenman kijkt onafhankelijk naar de situatie en probeert de klacht zo snel mogelijk op te lossen. Binnen 2 werkdagen laten we weten of we je klacht hebben ontvangen en binnen 14 kalenderdagen ontvang je inhoudelijk reactie.

KiFiD

Ben je het niet eens met het besluit van de klachtenman, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het Klachteninstituut zal je klacht verder in behandeling nemen. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vind je via de website: www.KiFiD.nl. De adresgegevens zijn: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248. Je kunt je klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

wat kun je nog meer doen

Ook de Tuchtraad Financiële Dienstverlening behandelt klachten van consumenten over verzekeringsmaatschappijen die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. Het belangrijkste doel van de Tuchtraad is om er op toe te zien dat deze verzekeringsmaatschappijen zich fatsoenlijk gedragen. Kwesties die aan de Tuchtraad worden voorgelegd, hebben vaak te maken met gebrekkige communicatie, slecht georganiseerde interne klachtprocedures of het negeren van regels die door de verzekeringsbranche zelf zijn opgesteld. De Tuchtraad kan geen schadevergoeding toewijzen.

Consumenten kunnen meestal niet zelf rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen over de eigen verzekeraar. Klachten komen in principe via twee wegen bij de Tuchtraad terecht:

  • via verwijzing van het klachteninstituut KiFiD, de Ombudsman Pensioenen of de Letselschaderaad
  • door belanghebbenden, zoals een slachtoffer van een verzekerde, of een consumentenorganisatie. Bekijk de hele lijst van belanghebbenden.

klachten over je HEMA zorgverzekering

Heb je een klacht over je HEMA zorgverzekering. Dan kun je die melden via https://zorgverzekeringhema.nl/klantenservice/klachten-regeling.