dekking kortlopende reisverzekering

bagage en noodhulp: ook standaard gedekt

Raakt op reis iets beschadigd of worden jouw spullen gestolen? We kunnen ons goed voorstellen hoe vervelend dat is. Net als bij de doorlopende reisverzekering regelen we dat jouw kosten worden vergoed. Krijg jij in het buitenland pech onderweg of daar te maken met ziekte of een ongeluk? Bel dan meteen onze alarmcentrale. We zorgen dan dat alles snel en soepel voor je wordt geregeld. De kortlopende reisverzekering van HEMA vergoedt ook extra kosten die je moet maken voor jouw reis en verblijf of juist de reis- en verblijfskosten van familie uit Nederland.

hulpverlening & buitengewone kosten
hulpverlening (organisatie & bemiddeling) kostprijs
buitengewone kosten: o.a. kosten van opsporing en redding, bij ongeval of ziekte en kosten voor een noodzakelijke terugreis naar Nederland kostprijs
uitkering bij overlijden van de verzekerde €2.500
bagage
maximaal per verzekerde, per reis €2.500
maximaal voor alle verzekerden samen €5.000
waarvan ten hoogste voor:
geluidsapparatuur en beeldapparatuur (bijv. fototoestel, filmcamera) €1.250
hobby-uitrusting, sportuitrusting €1.250
sieraden, horloges, boten bijvoorbeeld surfplank, opblaasboot €250
brillen, zonnebrillen, lenzen €250
als bagage te laat aankomt €125
Let op: voor bagage is het eigen risico €100.- per gebeurtenis.
Laptops, mobiele telefoons en tablets vallen niet onder de dekking van de reisverzekering.

aanvullende dekkingen kortlopende reisverzekering

Met de basisdekking van onze kortlopende reisverzekering ben je onder andere verzekerd voor hulpverlening, kosten als gevolg van een ongeval, ziekte of overlijden, de noodzakelijke terugreis naar Nederland en eventuele reis- en verblijfskosten van familieleden. Ook jouw bagage is verzekerd. Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Dan kun je naast de basis reisverzekering aanvullende dekkingen afsluiten. Een groot deel van de klanten die een reisverzekering bij ons afsluit (65%) kiest hierbij ook voor de aanvullende dekking geneeskundige kosten. Jouw zorgverzekering vergoedt niet altijd (volledig) de kosten van medische behandelingen in het buitenland. Met deze dekking worden alle medisch noodzakelijk gemaakte kosten, die jouw zorgverzekering niet dekt, vergoed zonder maximum. Wel zo’n prettig idee. En stel dat je jouw vakantie door ziekte moet annuleren? Met een annuleringsverzekering wordt de verzekerde reissom in deze en nog een aantal andere gevallen vergoed.

wintersport, onderwatersport
wintersportrisico (o.a. skiën)/onderwatersport verzekerd voor hulpverlening kostprijs
buitengewone kosten kostprijs
kosten van opsporing, redding, berging
kosten ivm ongeval/ziekte/overlijden van verzekerde
kosten van overkomst binnen of vanuit Nederland en terug
uitkering bij overlijden van verzekerde €2.500
uitrusting €1.250
Let op: geneeskundige kosten bij wintersport en onderwatersport vergoeden wij alleen als je ook het onderdeel medische kosten hebt afgesloten (rubriek kosten van geneeskundige en tandheelkundige behandeling).
geld
per polis, per reis €250
geneeskundige kosten
geneeskundige kosten kostprijs
tandheelkundige kosten €300
hulp vervoermiddel
jouw vervoermiddel rijdt niet meer door pech, brand diefstal of een ongeval kostprijs
noodzakelijke kosten van hulp langs de weg €125
bestellen en toezenden onderdelen kostprijs
kosten berging en vervoer of repatriëring vervoermiddel kostprijs max. waarde
kosten voortzetten reis naar bestemming of kosten van terugreis kostprijs openbaar vervoer
uitvallen bestuurder:
inzet vervangende bestuurder, gebruik autotransporter terug- of doorreis kostprijs
vervangend vervoermiddel en/of vakantieverblijf
vervangend vervoermiddel:
huurkosten soortgelijk vervoermiddel* of extra reiskosten trein/bus €2.500
extra verblijfskosten €50 per dag max. 10 dagen
vervangend vakantieverblijf:
uitvallen vervoermiddel* bestemd voor vakantieverblijf €1.250 max. waarde
* Let op: alleen als vervoermiddel nog geen 8 jaar oud is
ongevallen
overlijden:
verzekerden van 16 t/m 70 jaar €25.000
andere verzekerden €2.500
blijvende invaliditeit:
verzekerden jonger dan 70 jaar €70.000
verzekerden van 70 jaar en ouder €2.500
annulering
annuleringskosten kortlopende reisverzekering reissom