eigen risico

Je bent met de woonverzekering All Risk verzekerd. Toch betaal je daarvoor niet meer dan nodig is. Ook het eigen risico houdt HEMA zo laag mogelijk. Per schade is je eigen risico € 100,-.

Maak je gebruik van de herstelservice van HEMA Verzekeringen, dan heb je zelfs helemaal geen eigen risico.

  • Raakt je woning beschadigd door een storm dan heb je altijd een eigen risico van € 225,-.
  • Voor laptops, tablets en telefoons geldt het eigen risico van € 100,-.
  • Voor schade door diefstal van sieraden, audiovisuele- en computerapparatuur en bijzondere bezittingen is het eigen risico € 225,-.
  • Bij diefstal van geld is de vergoeding maximaal € 1.000,-.