De inboedelverzekering; wat valt er nu wel en niet onder de dekking?

Met een inboedelverzekering ben je verzekerd voor schade aan de spullen in je woning. Soms ben je ook verzekerd voor schade aan losse spullen in je tuin en in bijgebouwen, zoals in je garage of gemeenschappelijke hal die jij met anderen deelt. Een inboedelverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. De schade aan je inboedel als gevolg van bijvoorbeeld diefstal of brand kan vaak hoog oplopen en met een inboedelverzekering ben je verzekerd tegen de financiële gevolgen hiervan.

dekking

Er worden verschillende dekkingen voor een inboedelverzekering aangeboden. De meest uitgebreide is de All Risk dekking. De All Risk inboedelverzekering dekt schade als gevolg van elk plotseling van buiten komend onheil, zoals dat in verzekeringstaal wordt genoemd. Hieronder vallen onder andere storm, brand, waterschade, ontploffing of inbraak. Wat de overige dekkingen vergoeden bij schade aan jouw inboedel verschilt per verzekeraar en staat beschreven in de polisvoorwaarden.

wat verzekert een inboedelverzekering niet?

Er is ook een aantal zaken die niet onder de dekking van de inboedelverzekering vallen en die niet te verzekeren zijn. Voorbeelden hiervan zijn schade door aardbevingen, overstromingen, oorlogsgeweld en atoomkernreacties. Ook als u de schade zelf met opzet heeft veroorzaakt of als de schade het gevolg is van achterstallig onderhoud valt dit niet onder de dekking van de inboedelverzekering.

onderverzekering

Belangrijk bij een inboedelverzekering is dat je de juiste dekkingswaarde kiest. Als je schade hebt kijken de meeste verzekeraars naar de waarde van jouw inboedel op dat moment. Heb je een lagere waarde verzekerd dan de waarde van je inboedel, dan ben je onderverzekerd. Dit betekent dat je niet de volledige schade vergoed krijgt.

De kans dat de waarde van jouw inboedel met de jaren stijgt is groot. Vaak neemt de waarde van de inboedel alleen maar toe. Daarom is het belangrijk om regelmatig te checken of de waarde waarvoor je jouw inboedel verzekerd hebt nog klopt. Sommige verzekeraars kennen een waardegarantie, dit betekent dat je gegarandeerd verzekerd bent voor de waarde van jouw inboedel. Hierdoor is het niet mogelijk om onderverzekerd te zijn en hoef je dus ook geen inschatting van de waarde van je inboedel te maken.

HEMA biedt een all risk dekking die uw inboedel verzekert tegen vrijwel alle schade. Bij HEMA verzekeren we je spullen voor een onbeperkt totaalbedrag, je bent gegarandeerd nooit onderverzekerd. Voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding. Bereken nu jouw premie