Woningmarkt komt goed op gang

De woningmarkt blijft aantrekken. Na een goed 1e kwartaal laat ook het 2e kwartaal een stijgende lijn zien in het aantal woningverkopen. Bij de NVM aangesloten makelaars verkochten in april tot en met juni 37.145 woningen*. De laatste keer dat dit voorkwam in een kwartaal was op de top van de markt in 2007. Niet alleen het aantal verkopen vertoont een stijgende lijn, ook de woningprijzen gaan langzaam omhoog. In het 2e kwartaal van 2015 kwam de gemiddelde woningprijs uit op 224.000 euro. Dat is een stijging van 3,9% ten opzichte van vorig jaar.

Opvallend in de cijfers is dat duurdere woningen een groot aandeel hebben in het aantal transacties. Het afgelopen kwartaal was 28% van de verkochte woningen door NVM-makelaars een twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande woning. “Dit laat zien dat de doorstroming steeds beter op gang komt. De weg omhoog op de woningmarkt strekt zich inmiddels ook niet langer uit tot de stedelijke gebieden, ook buiten de steden worden woningen steeds beter verkocht”, zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. Op jaarbasis worden er op dit moment door NVM-makelaars bijna 130.000 woningen verkocht. Het aantal verkopen op jaarbasis ligt hiermee nog 11% onder het niveau van voor de crisis. De gemiddelde woning werd in het 2e kwartaal van 2015 binnen 4 maanden verkocht. In de kwartalen hiervoor lag de verkooptijd net boven de 4 maanden. Als redenen voor het aantrekken van de woningmarkt worden de lage rente en het toegenomen consumentenvertrouwen genoemd, mede als gevolg van het herstel van de economie.

*de nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft zijn voorlopig.

Bron: Hypotheker